Tags

,

המכתבים האלה הם לאדם פיקטיבי הנקרא ירון רונן. הם למעשה מכתבים לעצמי. אני מזהירה מראש: מדובר בהרבה רגשות קשים. אני אעלה אותם לפי התאריך בו הם נכתבו.

Advertisements